(Pro přehlednější zobrazení přejděte na YouTube stránku videí)

Přinášíme kompletní český překlad alba La Mano di Gloria / Ruka Slávy (2012) italské hudební skupiny IANVA. Toto album je zhudebněným příběhem stejnojmenné knižní trilogie autora Renata „Mercyho“ Carpanety.

*

Děj příběhu se odehrává v blízké fiktivní budoucnosti roku 2029. Evropský kontinent je tou dobou již zcela ovládnut mocenským aparátem byrokratického superstátu, jenž svým sociálním inženýrstvím soustavně potlačuje veškeré zbytky původních tradic a jenž do popředí svých struktur vynesl ty nejzvrhlejší a ničeho se neštítící jedince. Proti takovéto nesrovnatelné přesile se vzbouří jen hrstka beznadějných snílků a ztracenců. Jak to vše skončí? To se dovíte během poslechu…

*

Abychom posluchačům usnadnili orientaci v ději, přeložili jsme též krátké textové úvodníky jednotlivých skladeb, které je zasazují do kontextu celého příběhu. Úvodníky jsou dostupné buď ve formě samostatného textového souboru (.pdf, předpřipraveno k tisku) anebo přímo na stránkách YouTube v popisu pod jednotlivými videi. Doporučujeme číst příslušný úvodník vždy před začátkem každé skladby.

*

Zejména doporučujeme skladby:

2. Krása vzpoury
7. Ohňonoši
8. Ohně a hvězdy

*

Skupina: IANVA (http://www.illevriero.it/ianva/)

Album: LA MANO DI GLORIA (2012)

Malby na pozadí: http://www.dinamorivoluzione.com/

Překlad a kompozice: Hrdost.net (2016)

Souhlas k publikování videí na serveru YouTube nám laskavě poskytli v písemné formě autoři. Ještě jednou tímto skupině IANVA děkujeme!Ruka Slávy

Abul Abbas (Aetius)

Abul Abbas – slon Karla Velikého

Abul Abbas – slon Karla Velikého

nakreslil Aetius

Pokračujeme v tradici! I během druhého kvartálu roku 2016 jsme se každý měsíc sešli, abychom společným pochodem stvrdili naše kamarádství a připravovali plány pro blízkou i vzdálenou budoucnost.

Závěrem tohoto období jsme ku příležitosti oslavy slunovratu vyrazili na slovenskou Fatru. Ne příliš zdařilý průběh nakonec chápeme jako vítanou zkoušku, jejíž hodnotu ukáže budoucnost. Každopádně nepolevujeme – vytrváváme!

Fatra slunovrat 2016

Velká Fatra XX JUN MMXVI

Rozpis druhé poloviny roku 2016

30. červenec – sobota

20. srpen – sobota

17. září – sobota

22. říjen – sobota

20. listopad – sobota

21. prosinec – středa

Kdo se chce přidat, ať napíše na kontaktní email!


Smrt pohodlnému životu!


Jak již zřejmě každý ví, před časem se Britové jako první národ v referendu rozhodli, že vystoupí z Evropské unie. Protože jsme směrem k Evropské unii vždy zastávali kritické názory, jsme s výsledkem tohoto referenda spokojeni: považujeme jej za první hřebíček do rakve bruselského socialistického molochu. Nicméně si nemyslíme, že jeho konec bude snadný a rychlý. Naopak – jak se ukazuje, britská volba se na půdě evropských institucí nesetkává s pochopením, jelikož směr, kterým se EU vydala, je pro jisté jednotlivce natolik důležitý, že udělají všechno, aby ji udrželi při životě v současné podobě. Ať tak nebo tak, jako každá lidská instituce je však Unie již nyní odsouzena k zániku – když zanikly mnohem velkolepější říše stojící na mnohem hodnotnějších základech, není důvodu, proč by neměla zaniknout Evropská unie stojící pouze na základech ekonomických.

Orel a blesk – symbol probuzeného ducha sjednocené Evropy a symbol čisté duchovní síly v její aktivní podobě – numenu.

Evropská unie představuje negativní aspekt mezinárodní integrace – svírající, umrtvující a oslabující. Společný osud, k němuž evropské národy nevyhnutelně vede, je rozklad zaživa a následná pomalá smrt v bolestné agónii. Z mnoha kroků, k nimž Unie přistoupila, je zcela jasně cítit ambice zasáhnout do života každého jednotlivce a vnutit mu svůj vlastní pohled na svět – již mnohokrát na světlo vytažený příklad se zásahy do názvů potravin je dokonalým symbolem tohoto aspektu unijní politiky.

Protože Evropská unie představuje odraz něčeho mnohem hlubšího, je její reformování věcí zcela nemyslitelnou. EU je časový produkt pevně svázaný s naší dobou a věrně odrážející základní princip, který určuje vědomí dnešního lidstva i jeho směřování. Oním principem je neukojitelná nenasytnost, potřeba všechno vysát a neohlížet se ani na odkaz předků, ani na zanechání dědictví potomkům. To není jen problém evropských politiků, ani politiků obecně: tuto tendenci sdílí celé lidstvo. Není proto na místě obviňovat politiky EU za to, co dělají, protože oni jen hrají svou roli v dramatu, který sepsalo lidstvo jako celek. Oni jsou odrazem lidstva jako takového, nikoli několika zdegenerovanými výjimkami mezi masou duševně zdravých a příčetných. Většina Evropanů, kteří evropským politikům tak spílá, je zcela stejná jako oni a na jejich místech by se chovali zcela stejným způsobem. Tito lidé jim nemají co vyčítat, neboť jediné, co z nich mluví, je závist. Společně s tím, jak se nevyhnutelně blíží konec času a tedy konec starého světa i jeho institucí, se bude situace stupňovat – EU se bude uzavírat do sebe, používat stále silnější slova a kopat okolo sebe jako malé dítě, kterému se nechce do školky.

Pokračovat ve čtení

Rasa, kultura, ekonomika

Před necelými dvěma týdny došlo ve Velké Británii k historicky prvnímu referendu o vystoupení členského státu ze struktur Evropské unie. Ač se obvykle k politickému dění snažíme nevyjadřovat, k proběhlému referendu – a především k postoji médií vůči němu – si nemůžeme odpustit pár myšlenek.

Pokud ponecháme stranou dlouhodobě euroskeptické skupiny, téměř všichni pro případ brexitu varovali před negativními ekonomickými důsledky, které to přinese jak Británii, tak i ostatním členským státům Unie. Nejsme ekonomové na to, abychom mohli detailně rozebírat možnosti, k nimž teoreticky může dojít, avšak to, co zhodnotit můžeme, je novináři neustále omílaná jednostranná představa, že odchod Británie bude znamenat div ne konec světa. Všechny černé predikce se omezovaly téměř výhradně na ekonomiku. Ale svět už překonal tolik ekonomických krizí, že i kdyby se britská ekonomika zcela zhroutila – což je v případě národa, který po několik stovek let tvořil největší světové impérium, zcela absurdní – zvládl by se vyrovnat i s touto výzvou. Koneckonců, jak ještě ukážeme, není možné ekonomickou krizi a chudobu považovat za něco čistě negativního, neboť i ony mohou mít i své světlé stránky.

Britské impérium

Pokud kritici brexitu nahlíží na vztah Velké Británie a Evropské unie z ekonomického úhlu pohledu, uvedeme příklad jiného ekonomického vztahu, který co možná nejnázorněji vystihuje podstatu vztahu mezi Británií a Unií. Vezměme si člověka, který má nadstandardně placenou práci a je velkým přínosem pro firmu. Svou práci však musí vykonávat pod vedením evidentně narušeného člověka, který pro svou pozici nemá kvality, nerozumí své práci, svým konáním sabotuje prosperitu společnosti a má potřebu své podřízené neustále šikanovat nejrůznějšími absurdními omezeními. Pro každého psychicky zdravého člověka by bylo zcela přirozené jednoho dne dospět k rozhodnutí, že v takové práci nadále setrvávat nechce. Přesně k takovému rozhodnutí dospěli Britové, když si ve svém referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie. Jen jedinec stejným způsobem narušený jako jeho nadřízený, či někdo, kdo nevěří ve svou schopnost najít si novou práci, by nadále dobrovolně setrvával v prostředí, které mu očividně škodí a které mu neumožňuje otevřeně projevit svůj potenciál a realizovat jej v jeho úplnosti.

Pokračovat ve čtení

Po roce na stejném místě!

IANVA INFERNI MMXVI

***

Pokračují též naše pravidelné měsíční pochody, v uplynulém čtvrtletí se uskutečnily tyto:

Duben – lesy západně od Brna

Květen – Hranická propast a hrad Helfštýn

***

Rozpis termínu na příští pololetí bude vystaven v dohledné době. Kdo se chce přidat, ať napíše na redakční email!


Smrt pohodlnému životu!


Guillaume Faye: Proc bojujeme

Délský potápěč vydává knihu Guillaume Fayeho Proč bojujeme!

Informace o možnosti objednání zde.