Archive for the ‘Kultura’ Category

Ianva

Ianva
***

*

***

Read Full Post »

  • (anglická verze, odkaz na stažení a záloha na jiných videoserverech po zobrazení celého článku – pro případ opětovného smazání)

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Černé malby

Černé malby (španělsky: Pinturas negras) je pojmenování souboru obrazů Francisca Goyi namalovaných v závěrečných letech jeho života, pravděpodobně mezi léty 1819 – 1823. Krajně ponuré motivy reflektují jak autorův strach z šílenství, tak jeho pochmurný náhled na lidstvo. Ve věku 72 let, roku 1819, se Goya přestěhoval na předměstí Madridu do dvoupodlažního domu nazývaného Dům hluchého muže (Quinta del Sordo). Goya byl sice téměř hluchý jakožto následek nemoci prodělané ve 46. roce jeho života, dům však nesl pojmenování již po předešlém neslyšícím majiteli.

Francisco Goya: Sabat

Francisco Goya: Sabat

 

Napoleonské války a následující zmatečné proměny vnitropolitické situace Španělska vytvořily u Goyi potemnělý pohled na lidstvo. Jakožto přímý svědek měl povědomí o panice, strachu, teroru a hysterii.   Přežil dvě vážné život ohrožující nemoci, jejichž možná recidiva ho soustavně zatěžovala strachem po zbytek života. Kombinace těchto činitelů je považována za příčiny vzniku souboru čtrnácti obrazů souborně nazvaných jako Černé malby. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »


199. výročí narození…

Read Full Post »


Read Full Post »

Laibach – B Mashina

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

William Ernest HenleyVe tmě, jež mne halí,
černá, jako propast mezi póly,
děkuji Bohu, pokud nějaký je,
za moji neporazitelnou duši.

Vlečen chapadly osudu,
neskučím, nepláču nahlas.
Dokud je naděje naživu,
moje hlava je zkrvavená, ale nepokořená.

Na tomto místě hněvu a slz,
se zjeví jen beznadějné stíny.
A přesto, hrozba těch let,
mě nachází, a bude mě nacházet, nebojácného.

Není důležité, jaká je šance na svobodu,
jaký je můj rozsudek.
Já jsem osudu svého pán.
Já jsem své duše kapitán.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »