Archive for the ‘Podporujeme’ Category

LEGIO VERTICALIS

Aktualizace 28. 3. 2016!

Nová stránka

Odteraz nájdete naše stránky na adrese www.legioverticalis.org. Prosíme touto cestou našich kamarátov, ktorý zdieľajú odkaz na naše stránky, aby ho aktualizovali na túto adresu.

Aktualizace 17. 7. 2016!

Návrat na starou adresu lebenistkampf.wordpress.com.

LEGIO VERTICALIS

LEGIO VERTICALIS

Read Full Post »

Právní aktivista Tomáš Pecina zveřejnil na svém blogu výzvu k finanční sbírce. S její pomocí se mají zaplatit moderní DNA analýzy, které by mohly vést k obnovení a revizi procesu s Vlastimilem Pechancem, před lety zřejmě nespravedlivě odsouzeným za vraždu cikána Otto Absolona. Tuto snahu bychom chtěli podpořit šířením výzvy i mezi naše čtenáře. Důrazně však žádáme, aby si každý přečetl naše níže uvedené zdůvodnění.

Samotná postava odsouzeného Vlastimila Pechance nás v podstatě nezajímá, necítíme s ní naprosto žádnou ideovou ani jinou spřízněnost! Jen nepatrně významnější motivací je pro nás skutečnost, že revize jeho procesu by mohla vést k otázkám ohledně justiční mafie, klientelismu a propojení soudní moci s politikou, o čemž průběžně informuje zmíněný T. Pecina.

Skutečným důvodem naší podpory je fakt, že případ V. Pechance sloužil jako pomyslný „šroub“ politické korektnosti a zároveň argument v diskusích ohledně rasových otázek, resp. rasismu. Pokud by se prokázalo, že byl celý proces s veškerými následky uměle vykonstruován, mohlo by to vést k částečnému povolení oněch šroubů a k nastolení klimatu, v němž by se staly opět jisté, dnes politicky nekorektní otázky znovu přijatelné.

Z tohoto důvodu vyzýváme i naše čtenáře, aby, pokud mohou, přispěli. Nejde o podporu jakéhosi Pechance, jde o přímou možnost, jak skutečně podpořit i náš vlastní zájem. Zřizovatelé sbírky slibují, že v případě vítězství a následného proplacení nákladů státem by darované prostředky vrátili. Není důvod jim v tomto nevěřit.

Read Full Post »

Nová kniha

Adriano Romualdi: Kultura pro Evropu

Nová kniha studijní skupiny Délský potápěč

z edice Metanoia

Adriano Romualdi: Kultura pro Evropu

Informace o knize a možnosti jejího objednání vizte zde.

Read Full Post »

Tímto s radostí oznamujeme, že vychází český překlad knihy Směrnice (v it. originále Orientamenti) od Julia Evoly. Autor v tomto díle načrtává v jedenácti krátkých kapitolách ideje, jež mají být bráněny na duchovní a politické rovině lidmi, kteří se po roce 1945 nechtějí spokojit s kolapsem dřívějších tradičních struktur a rozvojem moderní konzumní společnosti.

Směrnice vyšly prvně roku 1950, druhé přepracované a autorizované vydání, z něhož český překlad pochází, roku 1971. Doposud se dočkaly překladu do nejméně devíti evropských jazyků a různé skupiny vyhotovily několik desítek neautorizovaných vydání.

Podle nás mohou Směrnice posloužit jako zrcadlo všem organizovaným i individuálním protimoderním snahám v českých zemích: na personální či organizační otázky tu prismatem, jaký představuje tato kniha, doposud nikdo vážněji nenahlížel. I v jiných otázkách však Směrnice mohou posloužit jako inspirace či podnět k zamyšlení.

V našem překladu jsme důsledně dbali o zachování čtivosti a nekompromisní údernosti autorova stylu. Cíleně jsme se tím snažili vyvarovat námitkám (dle nás oprávněným), které padaly na hlavu překladu knihy Jezdit na tygru.

Aktualizace 23.12.2016 – kniha uvolněna v elektronické podobě

J. Evola: Směrnice – volně dostupné

Aktualizace 23.2.2016 – seznam recenzí a doprovodných článků

K českému vydání Směrnic bylo postupně napsáno několik recenzí a doprovodných článků. Níže uvádíme jejich přehledný seznam.

  1. Článek „Brevíř“ odporu mapuje pozadí vzniku a historický význam Směrnic.
  2. Význam Evolových Směrnic pro naši situaci, naše vlastní recenze.
  3. KKLB: Směrnice od Julia Evoly, recenze „Lavra“ z Červenobílých.
  4. Význam Evolových Směrnic – příspěvek do diskuse, naše odpověď na Lavrovu recenzi.
  5. Milan Nakonečný: Recenze Směrnic Julia Evoly, recenze Prof. Milana Nakonečného.
  6. Směrnice proti kulturnímu levičáctví, radikálnější interpretace Směrnic od neznámého autora.

Julius Evola: Směrnice (Obálka)

Název: Směrnice
Autor: Julius Evola
Rok vydání: 2015
Počet stran: 61
Formát: brožovaná A6
ISBN: 978-80-260-8781-6

Vychází ve spolupráci se studijní skupinou Délský potápěč.

Cena 150 Kč + poštovné 30 Kč. Pro objednávky pište na kontaktní email hrdost (zavináč) hushmail (tečka) com, jako předmět zprávy uveďte „objednávka Směrnice“. Knihu rozesíláme Českou poštou.

Aktualizace 2.10.2016 Rozebráno, další výtisky již nemáme k disposici. Na Slovensku zbývá několik posledních.

Zájemci ze Slovenska si mohou objednat Směrnice z internetového obchodu protiprudu.org. Mimo odůvodněné případy již další objednávky na Slovensko sami vyřizovat nebudeme.

Read Full Post »

Projev prof. Petra Piťhy

Read Full Post »

GasmaskSnad poněkud netradičně se na následujících řádcích budeme věnovat převážně technickému tématu, které bylo až doposud v našich kruzích zcela opomíjeno. Ať už s libostí či nelibostí, každý čtenář těchto slov využívá internet a v rámci něj již nejspíše někdy narazil na dva jeho průvodní jevy: všudypřítomnou reklamu a mohutně rozšířenou pornografií. Jejich existenci vnímáme jako negativní fakt, a to v mnoha různých ohledech: od strhávání pozornosti, po skýtání podpory parazitům, kteří se jejich výrobou a šířením „živí“. Níže představenými zásahy se takovýmto jevům můžeme účinně bránit.

Kritéria zásahu jsou nastavena takto: jednoduchost, samoobslužnost, stabilita, účinnost. Nechceme, aby prezentované postupy představovaly trvalou, neustále pozornost vyžadující přítěž. A závěrem zde dodáváme, že tyto postupy nejsou ničím novým ani objevným: pro mnohé uživatele internetu mohou být notoricky známé, my tu píšeme pro ty ostatní.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Tento text je převzat z knihy Velké poledne se souhlasem autora. Odkazy doplnila redakce Hrdosti.

masy

Již několik století se misky vah politické moci s výchylkami, ale vytrvale odklání od aristokracie a elity směrem k lidu. Ve středověku byl lid chápán spíše jako zdroj obživy pro šlechtu a veřejnost v dnešním slova smyslu neexistovala. S postupným obecným bohatnutím, růstem vzdělanosti u středních vrstev a oslabováním moci církve rostlo sebevědomí a sebeuvědomění třetího stavu. Záhy poté se pak logicky začaly ozývat jeho požadavky na politická práva a moc.

V 18. a 19. století se formuje občanská společnost, veřejné mínění a další dnes známé pojmy. Pomocí stálého tlaku i revolučních bouří si lid dobývá postavení. Zároveň však pořád existuje šlechta, která jen neochotně slevuje ze svých pozic. Toto období se vyznačuje intelektuálně plodným společenským pnutím. I pro šlechtu byl tento stav příznivý, protože měla motivaci se snažit. Dříve byla její moc samozřejmá, takže se mnozí chovali až příliš namyšleně a zpupně. Nyní se naopak osvícenější šlechtici snažili dokázat svoji společenskou užitečnost.

V první polovině 20. století přichází šlechta o zbytky svých privilegií, dochází k faktickému zrovnoprávňování a společnost se demokratizuje. Nejrazantnějším předělem mezi starým a novým se stala první světová válka. V náhledu na společnost se masivně prosazuje názor, že „veškerým zdrojem moci je lid“. Z toho plynou logické konsekvence, zejména ta, že všechna politika se vlastně dělá výhradně pro lid, že blaho lidu je nejvyšším kritériem uvažování a že politici i jiné autority jsou vlastně jen sluhy lidu. V apologii lidu zašli nejdále socialisti a komunisti. Ti neuznávají žádné právo elit na existenci a hlásají zavilou nenávist vůči jakémukoli druhu elity. Umírněnější demokraté přiznávají elitám praktickou správní úlohu: úkolem elit je docílit toho, aby společnost byla efektivněji spravována. Tedy jsou tu elity také výhradně kvůli lidu a pro lid. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Nová kniha

Rozmetání systému

Nová kniha studijní skupiny Délský potápěč

z edice Metanoia

Franco G. Freda: Rozmetání systému

Informace o knize, autorovi a možnosti jejího objednání vizte zde.

Aktualizace:
Tradice Budoucnosti publikovala výběr z rozhovorů s autorem Rozmetání. Volně dostupné zde.

Read Full Post »

Velké Poledne

*

http://www.velikepoledne.wbs.cz/

*

Třebaže ne se všemi myšlenkami plně souhlasíme, je nám obsah zde odkázaných stránek v jistém ohledu sympatický. Především doporučujeme k nahlédnutí knihu Veliké Poledne, díl 1.

Read Full Post »

Dovolujeme si přetisknout báseň vystavenou původně na webu Radikální obrození, napsanou tamním, nám neznámým čtenářem-stoupencem. Dle nás báseň svým obsahem přesahuje mantinely jakéhokoliv konkrétního ideologického postoje a coby svědectví žízně po Duchu si pozornost plně zasluhuje.

***************************

Schwertlilie

Ty jasná dávná Hvězdo,
ne, neodešlas!
Stále svítíš a svůj lid k sobě voláš,
jiná a přeci ta samá.

Doba zlá tě na krátký čas
zahalila temným pláštěm.
Ne, nejsi mrtvá!

Pohleď, tvůj den se vrací,
blíží se tvá doba;
tvůj lid vstává a na tebe čeká,
netrpělivostí přešlapuje,
dychtě po tvém slově;
ujmi se jej!

Hle, jak noví povstávají,
tvým hlasem probuzeni,
rány své si omývají,
ti bojovníci Světla.

Ve jménu Lásky sjednocení,
v Jejím světle a Jejím jménu
a jedním krokem.
„Jsem zpět“, říkáš, když hrdým božským zrakem,
rozhlížíš se po svém světě.
Vítej!, to vše je tvoje!

*
**
***
***************************

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »