Posts Tagged ‘Argumentační rady’

Volba příštího amerického prezidenta dopadla jak dopadla. Jedním z bezprostředních následků je, že se vynořilo obrovské množství reakcí, úvah a rozborů, kteréžto jsou ovšem, coby v drtivé většině případů postrádající základ jakýchkoli pevných principů, dle nás zcela nicotné. V záplavě informací jsme však narazili i na jednu podnětnou úvahu; tu bychom zde chtěli kvůli jejímu mimovolně nadčasovému přesahu – a rovněž i jako vodítko pro politickou praxi – nyní analyzovat.

Protest proti Trumpovi

Ona úvaha tvrdí následující: vítězného kandidáta volili lidé, kteří se nedovedli přizpůsobit vývoji společnosti a chtěli by se vrátit ke starým pořádkům; naopak ti, kdo jsou s „pokrokovou“ společností konformní, tíhli ze své přirozenosti ke druhé straně.

Potud nemáme problém souhlasit.

Problém je, že autor dále považuje a priori pokrokovost za něco positivního a neschopnost se jí přizpůsobit téměř za nemoc. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »