Posts Tagged ‘Charles Wagner’

George KolbeProfánní neupřímnost – rozpor slov a činů, zdání a reality, jistý druh morálního diletantství, kvůli kterému jsme upřímnými a hodinu po té zase pokrytci, stateční pak zas zbabělci, čestní a po chvilce bezohlední – toto je choroba, jež nás stravuje.

Jaká morální síla může v tomto stavu vzklíčit a růst? Musí se z nás znovu stát muži jednoho principu, jednoho slova, jedné práce, jedné lásky; zkráceně: muži s oddaností vůči povinnosti. Ta je zdrojem síly. Bez ní je pouze zdání muže, dutý rákos, jenž se naklání s každým výdechem. Buďte věrní; to bude vaší neměnnou severkou, jež vás provede skrz strasti života, provede vás přes pochyby a nejistotu, dokonce i přes vaše chyby vás provede.

Z díla Odvaha, Charles Wagner, 1894.

Přeloženo z Zentropa: Být věrný?

Reklamy

Read Full Post »