Posts Tagged ‘čin’

Hloupí a chytří

Kdykoliv se objeví někdo, kdo je vidět a reálně začne prosazovat nějaká sympatická opatření, bez výjimky je mezi námi, situujícími se jinak na stejnou stranu barikády, označován za nevhodného primitiva, pomatence nebo hlupáka.

Nezabývejme se tu dnes správností takovýchto soudů. Namísto toho věnujme upřenou pozornost prvnímu slůvku „kdykoliv“. To je totiž příčinou a ospravedlněním zásadní znepokojivé otázky: nejsou tedy ti „chytří“ ve skutečnosti zcela neplodní?

Otázku necháváme otevřenou. Měla by být podnětem k zamyšlení a jednání, ne záminkou k další exhibici intelektualismu.

Read Full Post »

Jediná cesta vede k vrcholu

Ke zdolání vede pouze jediná cesta – přímá cesta činu

část teoretická[1]

Čin a jemu předcházející příprava: dvě záležitosti klíčového významu, přesto však mezi mnohými panuje zkreslená představa o jejich významu a vzájemné souvislosti. Jelikož tyto elementy považuji v dnešních časech za zcela zásadní, chtěl bych zde tímto našemu typu člověka předložit pomůcku, která by mu mohla napomoci k zorientování a nastolení správného směru. Nakonec si zde ukážeme i několik nepříjemných skutečností, které mezi našimi lidmi dosvědčují omyly v uchopení zde probíraného principu, čímž také nepřímo poškozují veškeré naše snažení.

***

Budeme se tu bavit pouze o zvláštním typu člověka. Jelikož je jediný, který nás zajímá, nazveme jej náš typ člověka. Od běžných lidí, kterých jsou dnes na světě miliardy, se liší svou vlohou jemného vnímání a schopností zaujímat skutečně aktivní postoj[2] k věcem a záležitostem života. Uvnitř něj si takovýto základ vynucuje zcela odlišné podoby vnímání a zájmů[3].

Jeho vlohy však v moderním světě prostém tradice, která by zajišťovala náležité a nezbytné zasvěcení, představují problém. Stávají se z nich spíše břemena (vizte tu), než aby byly výhodou a známkou jedincovy ušlechtilosti. Pod jejich vahou tak náš člověk nabývá silného přesvědčení o vlastní nemohoucnosti a ztracenosti. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »