Posts Tagged ‘Diskuse’

O (internetových) diskusích

Mnohokrát jsem již slyšel výzvy k odporu, výzvy k boji proti zavedenému řádu, proti systému.  Jak však vypadá takový odpor v podání dokonce těch, kteří takovéto výzvy hlásají? Realita je taková, že povětšinou – čest výjimkám! – jde o naprostou protichůdnou dvojakost slov a činů, ideologického mínění a skutečného vnitřního založení –– protože není ani vzdáleně pochopeno, co onen „systém“ je, jaké jsou jeho problémy a co by znamenalo jeho skutečné překonání. Tvrdím, že naprosté většině „rebelů“ současný systém plně vyhovuje a kolikrát by jeho „překonání“, v jejich podání, znamenalo utužení tohoto systému – toho, co systém skutečně je – jen pod jejich taktovkou. Zde řekněme jen to, že překonání systému neznamená hledat odpovědi na stále stejné, systémem vyřčené a již ve své prvotní podobě špatné otázky, nýbrž k překonání systému by bylo třeba klást si zcela jiné a podstatnější otázky, a hledat odpovědi především na ně!

Nigredo

Zde nejde jen o jakousi teorii, nekonečně daleko vzdálenou skutečnosti. Tato pravda se totiž promítá i v těch nejméně nápadných činnostech každodenního života. Na následujících řádcích se zaměříme na jeden příklad z „našeho“ prostředí, který ovšem není v žádném případě jedináčkem. Tímto příkladem jsou internetové diskuse.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »