Posts Tagged ‘Durande’

Mezitím už téměř nastal večer a hrabě ještě přikázal, aby mu osedlali koně; sloužící se divili, když ho krátce na to viděli, jak tak pozdě a zcela sám jede k lesu. Hrabě se ale rozjel k blízkému ženskému klášteru a ujížděl zamyšlen rychle kupředu, jako by měl v úmyslu vyřídit dodatečně záležitost, kterou dlouho zanedbával; k tichému lesnímu klášteru brzy dorazil. Aniž slezl s koně zatáhl hned za zvonec na bráně. Nejprve se proti němu vyřítil pes, jako by ho chtěl roztrhat, pak vyšel z klášterní brány vysoký vousatý muž a hněvivě hafana odstrčil nohou; pes vyl, muž klel, z kláštera se ozýval hádavý hlas nějaké ženy, dlouho se nemohla dostat ke slovu. Hrabě, překvapen podivným přijetím, chtěl okamžitě mluvit s představenou. Muž se na něho podíval poněkud rozpačitě, jako by se styděl. Hned nato se ale vzchopil a odpověděl poněkud hrubě, že klášter zrušili a že nyní patří národu; on že je zde nájemcem. Dále se hrabě ještě dozvěděl, jak to komisař z Paříže všechno moudře a rychle uspořádal. Jeptišky měly odejít ve světských šatech do měst, tam se měly provdat a být užitečné; nato všechny jedné krásné, tiché noci odešly z údolí, za které se tak dlouho modlily, do Německa, kde jim nabídli přátelské přijetí v jednom sesterském klášteře.

Překvapený hrabě se mlčky rozhlížel okolo sebe – teď teprve si všiml, jak se ve větru klepou rozbitá okna; z jedné cely v přízemí vyhlížel ospale kůň, nájemcovy kozy se pásly mezi převrženými kříži na hřbitově, nikdo se neodvážil je zahnat; do toho v klášteře plakalo nějaké děcko, jako by naříkalo, že se narodilo v této době. Ve vesnici ale bylo jako po vymření, sedláci bázlivě vykukovali z oken, pokládali hraběte za jednoho z těch pánů, které posílá národ. Když ho ale postupně někteří z nich poznali, vyřítili se najednou všichni ven a obklopili ho, hladoví a rozedraní, a začali žebrat. „Můj ty Bože, můj ty Bože,“ myslel si, „jak ten svět pustne!“ Hodil mezi ně všechny peníze, které u sebe měl, pak rychle zasadil ostruhy a zamířil nazpět k domovu.

z povídky Zámek Durande (1837)
Joseph von Eichendorff

Read Full Post »