Posts Tagged ‘Finanční sbírka’

Právní aktivista Tomáš Pecina zveřejnil na svém blogu výzvu k finanční sbírce. S její pomocí se mají zaplatit moderní DNA analýzy, které by mohly vést k obnovení a revizi procesu s Vlastimilem Pechancem, před lety zřejmě nespravedlivě odsouzeným za vraždu cikána Otto Absolona. Tuto snahu bychom chtěli podpořit šířením výzvy i mezi naše čtenáře. Důrazně však žádáme, aby si každý přečetl naše níže uvedené zdůvodnění.

Samotná postava odsouzeného Vlastimila Pechance nás v podstatě nezajímá, necítíme s ní naprosto žádnou ideovou ani jinou spřízněnost! Jen nepatrně významnější motivací je pro nás skutečnost, že revize jeho procesu by mohla vést k otázkám ohledně justiční mafie, klientelismu a propojení soudní moci s politikou, o čemž průběžně informuje zmíněný T. Pecina.

Skutečným důvodem naší podpory je fakt, že případ V. Pechance sloužil jako pomyslný „šroub“ politické korektnosti a zároveň argument v diskusích ohledně rasových otázek, resp. rasismu. Pokud by se prokázalo, že byl celý proces s veškerými následky uměle vykonstruován, mohlo by to vést k částečnému povolení oněch šroubů a k nastolení klimatu, v němž by se staly opět jisté, dnes politicky nekorektní otázky znovu přijatelné.

Z tohoto důvodu vyzýváme i naše čtenáře, aby, pokud mohou, přispěli. Nejde o podporu jakéhosi Pechance, jde o přímou možnost, jak skutečně podpořit i náš vlastní zájem. Zřizovatelé sbírky slibují, že v případě vítězství a následného proplacení nákladů státem by darované prostředky vrátili. Není důvod jim v tomto nevěřit.

Read Full Post »