Posts Tagged ‘Francisco Goya’

Černé malby

Černé malby (španělsky: Pinturas negras) je pojmenování souboru obrazů Francisca Goyi namalovaných v závěrečných letech jeho života, pravděpodobně mezi léty 1819 – 1823. Krajně ponuré motivy reflektují jak autorův strach z šílenství, tak jeho pochmurný náhled na lidstvo. Ve věku 72 let, roku 1819, se Goya přestěhoval na předměstí Madridu do dvoupodlažního domu nazývaného Dům hluchého muže (Quinta del Sordo). Goya byl sice téměř hluchý jakožto následek nemoci prodělané ve 46. roce jeho života, dům však nesl pojmenování již po předešlém neslyšícím majiteli.

Francisco Goya: Sabat

Francisco Goya: Sabat

 

Napoleonské války a následující zmatečné proměny vnitropolitické situace Španělska vytvořily u Goyi potemnělý pohled na lidstvo. Jakožto přímý svědek měl povědomí o panice, strachu, teroru a hysterii.   Přežil dvě vážné život ohrožující nemoci, jejichž možná recidiva ho soustavně zatěžovala strachem po zbytek života. Kombinace těchto činitelů je považována za příčiny vzniku souboru čtrnácti obrazů souborně nazvaných jako Černé malby. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »