Posts Tagged ‘Hrdost’

Hrdina: ten, kdo neváhá uskutečnit to, o čem druzí jen mluví.

Nechceme, aby tento text vyzněl jako nějaký připitomělý manifest. Těch už bylo sepsáno dost: kdykoli se začala formovat nějaká skupina, to první, co její členové pociťovali za důležité, bylo vykřičet do světa těch pár nesmyslů, které považovali za svůj program. I my máme stejnou zkušenost; i my jsme kdysi sepsali a zveřejnili vlastní manifest. Naštěstí jsme se ale dokázali posunout dále: pochopili jsme, že, obrazně řečeno, čím menší ratlík, tím větší potřebu má štěkat. My už necítíme nutnost na sebe upozorňovat, protože jsme poznali, že nás to silnějšími neudělá; spíš by nás to jen utvrdilo v naší slabosti.

Myšlenky obsažené v tomto příspěvku se nám hlavou honí již delší dobu; jak přesně dlouho, nevíme. Možná již od narození, možná už z časů dávno před ním. Pakliže lze u druhých vysledovat bod jejich názorové konverze a počátek jejich odporu vůči modernímu světu, pak u nás zřejmě ne. Může-li nás nějaký symbol dobře charakterizovat, pak zřejmě symbol „Plaváčka“. Byli jsme vrženi do rozbouřených vod temného věku a vychováni duchovně chudým světem, přesto však v nás koluje jiná krev – krev dávných králů a vládců, kteří v dobách dávno zapomenutých silou své vůle tvořili a formovali tento svět. Ač plně ponořeni do temných sil, přesto jsme jim nikdy plně nepodlehli a vždy si uchovali určité nejasné povědomí o tom, že může být lépe.

Pokud je někdo cizí vůlí ustavičně přetvářen v něco, čím není a co je mu z podstaty cizí, musí u něj nastat zmatenost. Ani my jsme se nestali výjimkou. V souladu s příkladem okolí jsme začali to, co tak postrádáme, hledat mimo sebe ve vnějším světě. Začínali jsme jako národně profilované hnutí, k nacionalismu jako takovému – jak jej chápe většina lidí – jsme však nikdy netíhli. Spíše v nás právě nacionalismus do jisté míry probouzel vzpomínky na ideu sebevlády, pevné vůle, moci nad životem a hrdosti. Hrdost; to je především odpor vůči otroctví – včetně těch, která nejsou tak zjevná: otroctví času a světa podmíněnosti.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Aktuálně

  • Upozorňujme, že v archivu překladů Julia Evoly jsou opět dostupné přeložené kapitoly knihy Mystérium Grálu.Grál
    Od této chvíle již budou dostupné trvale a v budoucnu budou následovat překlady dalších kapitol.

*

  • Překlady článků sborníku Metafyzika války projdou v brzké budoucnosti korekcí a budou též zveřejněny.

*

  • V nejbližší době, snad již v příštím týdnu, zveřejníme článek o významu Velikonočních svátků, od autora dříve publikovaného článku o významu Vánočních svátků. Již publikované.

*

  • V nadcházejících měsících zde postupně budou vycházet autorské články shrnující náš dosavadní světonázor, některé jeho praktické aplikace (příkladem může být článek Nevolíme!), pokusíme se zhodnotit a posoudit některé mimo nás stojící názorové proudy (jmenovitě nominalismus a (rádoby)politickou aktivistickou angažovanost) a nakonec se pokusíme nastínit možnost našeho – zde myšleno jako nás všech ideově spřízněných, nejen několika lidí sdružených pod hlavičkou Hrdosti ! – dalšího ubírání, tak, aby mělo skutečný smysl (tedy aby bylo realizovatelné a skutečně problémy – jak individuální, tak i kolektivní –  řešící; a předem podotýkáme, že nepůjde o žádné rychlořešení slibující okamžité a snadné výsledky…)
    Pokud se nám toto vše podaří formulovat, na úplný závěr připravíme resumé, či poupravíme články tak, aby tvořily i formálně ucelený soubor. Následně, Hrdost jakožto internetová stránka a dosavadní činnost stoupenců skončí, a její členové se budou ubírat onou novou cestou…

Read Full Post »

George KolbeProfánní neupřímnost – rozpor slov a činů, zdání a reality, jistý druh morálního diletantství, kvůli kterému jsme upřímnými a hodinu po té zase pokrytci, stateční pak zas zbabělci, čestní a po chvilce bezohlední – toto je choroba, jež nás stravuje.

Jaká morální síla může v tomto stavu vzklíčit a růst? Musí se z nás znovu stát muži jednoho principu, jednoho slova, jedné práce, jedné lásky; zkráceně: muži s oddaností vůči povinnosti. Ta je zdrojem síly. Bez ní je pouze zdání muže, dutý rákos, jenž se naklání s každým výdechem. Buďte věrní; to bude vaší neměnnou severkou, jež vás provede skrz strasti života, provede vás přes pochyby a nejistotu, dokonce i přes vaše chyby vás provede.

Z díla Odvaha, Charles Wagner, 1894.

Přeloženo z Zentropa: Být věrný?

Read Full Post »

Read Full Post »