Posts Tagged ‘Kali juga’

kaliV návaznosti na mé dřívější zmínky ohledně toho, co prastaré tradice nazývaly Temným věkem (Kali juga), nyní popíšu některé vlastnosti tohoto věku, jak je můžeme najít ve starém hinduistickém textu Višnu purána. V hranatých závorkách uvedu to, co považuji za současné aplikace. (pozn. čes. překl.: Dnes, téměř osmdesát let od chvíle kdy Evola napsal tento text, by bylo jistě možné najít aktuálnější či charakterističtější aplikace starodávných proroctví. Místo vypisování vlastních návrhů však tento úkol zanechám na čtenáři.)

Vyvrhelové a barbaři budou vládci na březích Indu, v Darvice, v Chandrabhagaze, a v Kašmíru. Tihle budou současnými vládci vládnoucími nad zemí: králové [vládci] násilné povahy… Seberou osobní majetek svým poddaným; budou omezené síly, ponejvíce budou rychle přicházet a mizet; jejich život bude krátký, jejich touhy nenasytné, budou vykazovat jen pramálo zbožnosti. Smísí se s nimi mnoho lidí cizích národů a budou následovat jejich příkladu… Vládnoucí kastou budou šúdrové… Vaišjové zanechají zemědělství a obchodu, stanou se nevolníky nebo cvičenci strojů. [proletariát a industrializace]… Kšátrijové nebudou chránit své poddané, ale budou je drancovat: pod záminkou výběru poplatků okradou obchodníky o jejich majetek [krize kapitalismu a soukromého vlastnictví; socializace, nacionalizace, komunismus…] Bohatství [vnitřní] a zbožnost [v závislosti na dharmě toho kterého člověka] bude upadat den ode dne, dokud nebude zvrhlý celý svět. Pak majetek sám bude určovat postavení [množství dolarů – ekonomické třídy]; pouze bohatství [materiální] bude zdrojem uctívání; touha bude jediným pojivem jednoty obou pohlaví; lež bude jediným možným prostředkem vítězství ve sporu…

Zem bude ctěna jen pro své nerostné bohatství [bezmezná těžba, konec kultu země]…
Brahmánský oděv bude určovat brahmány… slabost bude příčinou závislosti [slabost, zánik věrnosti a cti v moderní politice]… obyčejné omytí [zbavené sil skutečného rituálu] bude považováno za očistu [může být něco více v údajné spáse nabyté křesťanskými svátostmi?][1]

Ve věku Kalí lidstvo zkažené nevěřícími… bude říkat: “Kde vzaly autoritu Védy? A co bohové či Brahmáni?”

V Kali juze nebudou uznávány kasty, řád ani instituce [tradice]. Manželství v tomto věku nebude věcí rituálu, zásady duchovního spojení učitele a žáka též pozbudou své síly… Obrozený člověk bude iniciován způsobem bez výběru [demokracie v duchovní rovině] a čin pokání jaký pak může být proveden se mine účinkem [toto odkazuje na náboženství humanismu a konformismu]… Veškerá pravidla života budou mít všichni lidé společná…

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »