Posts Tagged ‘Leon Degrelle’

(Tento text nám zaslal slovenský kamarád – děkujeme!)

Fragment z knihy Planúce duše Leona Degrella

Leon Degrelle

Leon Degrelle

Spoločnosť je najčastejšie iba povyk, rozruch, zmätok okolo vlastnej samoty. Neustále vyhladávanie takzvaného vzrušenia je strachom pred ocitnutím sa samým so sebou. V skutočnosti je to morálny útek.

*

Ako je možné pomýliť si radosť s nepretržitým prebývaním v hlučnom dave? Prečo je, aby sa považovať za šťastného, nutné prebývať v spoločnosti iných ludí? Stretávame sa vtedy len s povrchnosťou iných, zdielame len ich strojené či povrchné správanie. Môže to by príležitosť chvílkovej zábavy či rozptýlenia, niečím na spôsob závanu povetria. Jednako, aký len rozdiel medzi tou plytkou zábavou a hlbokou i zásadnou radosťou, plynúcou z prebývania so samým sebou, z analyzovania svojich intímnych myšlienok a najskrytejších citov! V nich vidieť všetko, možno preniknúť do podstaty vecí.

*

Popierať silu a hojnosť pravej radosti by bolo negáciou vnútorého žitia.

*

Samota poskytne duši skvelú príležitosť, aby sa poznala, opatrila a formovala. Iba prázdne hlavy a nestále srdcia sa boja zostať v tichu samé so sebou. V takých chvílach vlastne vidíme, či sú naše city pevné a či to náhodou nebola len prázdna vrava. Vznešené city môžu žiť vlastným životom, bez fyzickej prítomnosti. Naproti tomu, odosobnenie ich očisťuje a znásobuje. (Celý příspěvek…)

Reklamy

Read Full Post »