Posts Tagged ‘nejednota’

Mnohokrát již byl vznesen povzdech – slovem i písmem – nad „naší“ neschopností sjednotit se; a když už k jakési formě sjednocení došlo, nikdy se nedostavil očekávaný výsledek a jednota samotná měla krátkého trvání.  Proč tomu tak je zkusím vysvětlit na demonstrativním příkladu neustále se opakujícího vývoje „našich“ internetových aktivit či prezentací.

Prvně, kdo je to „my“, o nichž bude v tomto textu pojednáno?  Hned na úvod je třeba říct, že nejde o politicky (přinejmenším v užším slova smyslu) definovatelnou skupinu.  Politiku chápeme jako jev čistě povrchní a tak pro nás nemá určující charakter; stejně tak nemůžeme být v zajetí jakékoliv dogmatické ideologie – dogma samotné je svázání tou nejpovrchnější povrchností. Jestliže kdokoliv shledává v těchto kritériích nespravedlnost, byl naopak exkludován tou nejvyšší spravedlností!  Protože jak bylo napsáno předešle, podstatné je proč se co činí, ne samotné co se činí. Hledání konstruktivní odpovědi na otázku kdo jsme by vydalo na nespočet úvah a stejně by nakonec nebylo možné podat přesné vyjádření psaným slovem, jelikož odpověď překračuje sféru, jejíž obsah jsou slova schopna zprostředkovat. Proto se takovémuto přístupu vyvarujeme a uvedeme jen to, co pochopí asi jen nemnozí: My jsme ti, kteří hledají to, co dnes není k nalezení.[1]

Bezpochyby je dnes hlavním prostředkem šíření našich myšlenek internet. Znovu opakuji, prostředek – internet – je pouhá skutečnost, která sama o sobě žádný soud nevydává: je důležité proč se co činí, ne co se činí… V rámci internetu, a nejen v rámci něj, jsme již všichni zažili nespočet prchavých pokusů o jakési „sjednocení“ aktivit. Vždy to vypadalo takto: (Celý příspěvek…)

Read Full Post »