Posts Tagged ‘Odpor proti imigraci’

Tímto krátkým rozborem doplníme naši předchozí sérii článků věnovaných barevné imigraci (1, 2, 3). Dnes si ukážeme, jak imigrací působené problémy vyjevují absurdní nesmyslnost tzv. politické korektnosti, potažmo univerzalistického mýtu rovnosti. Nepůjde opět o žádné složité úvahy: od čtenáře požadujeme pouze to, aby se začal na zcela triviální fakta dívat jinak.

***

Nedávné útoky v Bruselu představují jen další událost, která coby článek ve dlouhém sledu obdobných katastrof nepředstavuje pro dnešní Evropu vlastně nic výjimečného. Všem je jasné, co se stalo a kdo za tím stojí: imigranti neevropského původu útočí na Evropu zevnitř – tak jako již nesčetněkrát v nedávné minulosti. Jde o holá fakta, uznat je musí každý.

Již na tomto základu bychom mohli vystavět celou řadu otázek a hledat pro ně odpovědi. Proč Evropa, proč nejsme schopni jednat-bránit se, co s tím, atd. Toto již samozřejmě dělají jiní. My bychom tu chtěli poukázat na jeden aspekt, který jsme prozatím nikde s patřičným důrazem probíraný nenašli. Jsou jím následně zaváděná „bezpečností opatření“ a jejich význam.

Dokonce i u nás byly bezprostředně po útocích nasazeny stovky vojáků a policistů do ulic[1]. Obdobné se děje po celé Evropě, a kupříkladu kontroly na letištích již dosahují propastných rozměrů. Podstatné je na tom však následující: těmto opatřením se musí bez výjimky podřizovat všichni – i ti, u nichž je to při zdravém rozumu zjevně naprosto zbytečné.

Kontrola v Bruselu (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Převzato ze stránek Legio Verticalis.

***

Europa

Hystéria okolo imigrantov v posledných mesiacoch silnie. Väčšina článkov písaných v duchu “boja za záchranu Európy” neustále argumentuje štýlom, akoby bieli ľudia boli nejaké dokonalé snehové vločky, stačí len odstrániť všetkých tých vonkajších nepriateľov a Európa sa náhle premení na utopický raj, kde bude vládnuť rozum a poriadok. Orwellov doublethink dnes vidieť na každom kroku. Popri zvaľovaní viny na imigrantov sa autori týchto článkov dovolávajú odstránenia “kresťanskej morálky”, či technológie vedenej v “duchu prežitia Európanov” a podobných nezmyslov. Práve strata duchovného Princípu viedla Európu smerom toho najhrubšieho materializmu a bezbrehého nihilizmu, podobne technológia nemôže bez nadvlády tohto Princípu smerovať inam, než k hedonizmu a čisto sebeckým cieľom. Ak majú mať Európania akúkoľvek šancu na prežitie, musia v prvom rade poraziť toho najhoršieho nepriateľa zo všetkých – toho, ktorého si každý z nás nosí sám v sebe. Kým budú prioritou (aj pravice) videohry, TV, zábava, alkohol, kariéra, vzťahy, majetky a podobné druhoradé a prchavé veci, nepohneme sa ani o krok a všetky tieto volania o záchranu nebudú ničím iným, než mlátením prázdnej slamy. Ja osobne nepoznám nikoho, kto by sa čo i len trochu približoval napríklad ideálu stredovekého rytiera, s jeho odvahou, pevnou vierou a nezlomným odhodlaním. To skutočne už nikto nevidí súvis medzi súčasným stavom Európy a absenciou tohto typu muža?! Každý jeden článok by mal neustále napadať len naše vlastné slabiny. Dookola. Pretože vonkajší nepriatelia sú len syndróm, nie príčina. Aj vlci vždy napadnú najslabšieho jeleňa v stáde. Kým nezmeníme rétoriku a následne aj prístup, nič sa nezmení. Je to dôležité, aby tieto veci začali chápať aspoň malé skupinky Európanov, ktoré by opäť začali dobývať stratené pozície tejto kedysi bežnej kvality.

Read Full Post »

Tento článek je převzat z webu Veliké poledne se souhlasem autora.

***

Imigranti ve středomoří

Již dlouhá desetiletí dochází k erozi a rozleptávání evropského kulturního prostoru. Od poloviny minulého století ve všech ohledech a odvětvích jednoznačně převládl úpadek. Evropská společnost ochotně přijímá a propaguje hodnoty, které jsou zdařilému životu škodlivé, a vydává všanc ono staletí narůstající bohatství. A protože ve starších dobách byla Evropa opakovaně na špici v dosahování podmínek ke zdařilému životu, lze pochybné moderní hodnoty právem nazvat antievropskými.

Zmatenost ale sahá tak daleko, že valná část společnosti považuje právě tyto hodnoty naopak za vrchol a podstatu evropské kultury, jako by teprve jimi dosáhla Evropa cíle svého duchovního vývoje.

Patří mezi ně například protěžování (parlamentní) demokracie, považované za nejlepší formu vlády, nebo alespoň za nejlepší z možných, nebo alespoň za nejmenší zlo. Jak ale vidíme, ponížila parlamentní demokracie politiku na úroveň zbabělého a trapného politikaření bez kousku hrdosti a umožnila expanzi lidsky bezvýznamného politického plevele, který není schopen spravovat společnost.

Jiným zlem je bezuzdný materialismus s jeho vírou, že jediné smysluplné kritérium snah a postojů je ekonomický zisk. Tomu se pak přizpůsobuje fungování celé společnosti včetně mezilidských vztahů.

Pro téma tohoto pojednání je ale nejdůležitější ona do patologické polohy dohnaná přecitlivělost, která hlásá, že ze života je nutné odstranit co nejvíce, nejlépe pak všechno utrpení, bolest a nepříjemné podněty. Určitá míra toho všeho je ale k životu nezbytná, protože nouze vede k zocelování a udržování úrovně, zatímco pohodlí plodí úpadek. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Volně tu navážeme na naše dva předchozí články o nedostatcích současného odporu proti islámské imigraci (1. a 2.) a budeme se dále věnovat chybám a možnostem odporu proti šířeji pojaté imigraci z mimoevropských zemí. Třebaže nyní budeme výrazně méně „idealističtí“ a více „realističtější“ než předešle, budeme se stále pohybovat v rovině teorie, jejíž praktické použití pouze ilustrativně nastíníme, rozvíjet jej tu však nebudeme. Touto cestou navrhneme novou metodu odporu, kterou pracovně nazýváme metoda kladení správných otázek.

***

Jak obecně známo, Evropa je již delší dobu cílem mimoevropských migrantů, kteří jsou zhusta zastoupeni příslušníky „barevných“ ras. Tento příval postupem času nabyl tolik na intenzitě, že v současnosti se již jedná o kritický problém.[1] Aniž bychom se tu více zdržovali důvody, označíme tento problém též za fatální – barevnou imigraci zcela odmítáme a považujeme ji za prostředek i znamení destrukce Evropy, které jsme i my součástí.

Zhoršující se stav zcela úměrně vzbuzuje i jisté podoby odporu.[2] Jeho činnost se však bez výjimek vyčerpává bezvýslednou aktivitou a po čase nutně zaniká. Mimo mnohé jiné problémy je příčinou jeho nevyhnutelného selhání i neschopnost pochopit situaci, v níž se nachází.

V rámci dnes převládajícího demokratického diskursu jsou hlavním prostředkem řešení sporů „diskuse“.[3] Právě diskuse jsou hlavní, ne-li jedinou metodou současného protiislámského odporu – svými argumenty se snaží přesvědčovat, že imigrace je špatná. Jak si však ukážeme dále, v současnosti užívané argumenty protiimigračního odporu jsou uboze slabé – vágní, či přímo demagogické – a v podstatě nejsou ani argumenty vlastními, spíše jsou zcela v režii protistrany, která z nich těží. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Nedávno jsme ve formě článku představili náš pohled na protiislámské nálady, který se zdá být událostmi posledních dnů zcela potvrzen. Nebudeme tu pokrytecky předstírat skromnost: dle nás se nastalá situace vyvíjí zcela špatným směrem. V souladu s předešlým článkem zde navrhneme bezprostřední řešení nastalé situace, pomyslný „akční plán“, chcete-li. Nedoufáme ovšem naivně v možnost jeho realizování – spíše budeme rádi, když alespoň někoho přinutí uvažovat o této věci jinak.

*

Vyvraždění redakce pokleslého francouzského bulvárního dreku způsobilo vzedmutí vlny emocionálního rozhořčení a solidarity s „obětmi“ napříč celou západní Evropou. Výbuchy takovýchto těkavých sil, zcela subracionálních, slepých a nekonstruktivních, tedy v zásadě člověka ponižujících[1], jsou patrně antropologickou konstantou „běžného člověka“[2], a tak přestože s nimi nesouhlasíme, nebudeme je odsuzovat, raději s nimi budeme počítat jako s pevným a neměnným faktem – s nímž je eventuálně možné i dále pracovat. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »

Události několika posledních let zapříčinily, že se v Evropě, a dokonce i v českých zemích vzedmula vlna protiislámského odporu, která se v naprosté současnosti zdá kulminovat. Tento zdánlivě pozitivní jev však ve skutečnosti vychází z již ne tak pozitivních základů, které při svém úspěšném stvrzení povedou jen k dalšímu a hlubšímu úpadku Evropy. Proto se zde pokusíme poukázat na několik aspektů současného protiislámského odporu, pokusíme se je vysvětlit, a nakonec i pozitivně překonat.

*

Rozhodnou příčinu této nenávisti vůči islámu představuje strach, který přesněji specifikujeme jako strach z narušení zavedeného, pohodlného měšťáckého života. Tento život lze charakterizovat jako ničím neomezované a nerušené konzumování[1]. Vlnu odporu pak vyvolalo až bezprostřední vědomí, že takovýto řád – který je sám úpadkový, člověka degradující – je něčím ohrožen, potažmo že jsou ohrožovány samotné životy jeho nositelů: strach o fyzickou existenci je snadno pochopitelný a obejde se bez dalšího vysvětlování, strach o způsob života pak můžeme demonstrovat na tom, že jakékoliv nemateriální hodnoty jsou dnes v Evropě běžným člověkem označovány za „nebezpečný fanatismus“, proti němuž je třeba zasáhnout. Jediné, o co tedy masovému člověku zastávajícímu protiislámské postoje jde, je snaha žít dál svým nerušeným, výše popsaným úpadkovým životem.

„Chci bezpečný domov“

„Chci bezpečný domov“ – náměstí jednoho moravského města, po teroristických útocích v Paříži.

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »