Posts Tagged ‘Poznání’

Každá schopnost a každé poznání, které člověk má nebo získá, s sebou nese dva možné následky: buď si jimi člověk pomáhá, nebo škodí. Banální a notoricky známé rčení „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ představuje jedno primitivní svědectví této pravdy. Na následujících řádcích si vysvětlíme teorii tohoto principu a následně i několik konkrétních „praktických“ případů: ty se budou týkat nejen našich čtenářů – kterým je tento text věnován především – ale i lidstva jako celku.

Odraz

*

Představme si obrazně nějakou schopnost či poznání jako nástroj, se kterým člověk více či méně vědomě nakládá. Je-li takovýto nástroj použit s úplným pochopením toho, jak by měl být správně používán, vede ku  prospěchu; naopak, je-li použit bez nutných znalostí a nezbytného pochopení, vede k újmě.[1] Za jednu z nejdůležitějších – rozhodně nejčastějších – cest k pochopení toho, jak by se mělo s takovýmito „nástroji“ nakládat, označme zpětnou vazbu: když vnímáme, že je nám něco ke škodě, snažíme se to postupně měnit na směřování v prospěch[2]. Zde však vězí podstata obrovského problému, který jako Damoklův meč visí nad člověkem: když totiž ten svou újmu nevnímá, nic nekoriguje a v podstatě pokračuje v soustavném sebepoškozování.[3]

(Celý příspěvek…)

Read Full Post »