Posts Tagged ‘pragmatismus’

Jestliže v textech na Hrdosti publikovaných dokazujeme intuitivně nabytou tezi[1] o všeobecném úpadku moderního světa, je třeba si upřesnit, co tímto „úpadkem“ myslíme. Vyvarujeme se tak případným nedorozuměním, jejichž nebezpečí, které není nevýznamné, vyplyne čtenáři patrně až s dovršením dříve avizovaného plánu sepsat veškeré naše poznatky.

Hrdost.net – znak

Prvně, dnešní moderní svět nechápeme ve své podstatě jako něco odlišného od světa minulého a nemoderního; a za druhé, slova jako moderní a minulý nechápeme ve smyslu čistě chronologickém[2].

Svět[3] je stále jen jeden, pouze se proměňuje jeho uspořádání. Vždy je platné jen jedno upořádání, které současné znemožňuje veškerá jiná uspořádání. Všechna uspořádání je možné postavit do přísně hierarchizované posloupnosti, kdy na jedné straně stojí uspořádání nejlepší[4] a na straně druhé se nalézá, těsně za uspořádáním nejhorším, naprostý chaos. Úpadek znamená pohyb na této stupnici směrem shora dolů, od lepšího k horšímu. Na samém konci tohoto vývoje[5] stojí, jak jsme již uvedli, chaos. V rovině lidské spatřujeme tento chaos v tzv. nominalismu, přesněji v tom co představuje: naprostou relativitu hodnot. Ovšem tímto na nominalismus neútočíme: chápeme jej jako nutnost, jako stav, který musí být, jako úsek cesty, kterou se musí projít; bude to právě stav chaosu, z kterého nejpravděpodobněji vzejde nový Řád. Ovšem jsou nám proti srsti veškeré řeči o věčném nominalismu, tedy věčném chaosu[6].

S uvedením toho, co úpadek je, se nyní dostáváme k problému, jak takový úpadek probíhá a co jej způsobuje či lépe řečeno umožňuje. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »