Posts Tagged ‘Pruské ctnosti’

Převzato ze stránek Legio Verticalis.

***

Údolí včelVšetky súčasné „reakcionárske“ či „konzervatívne“ sily začínajú od konca. S nadšením sa púšťajú do organizovania strán, spolkov a občianskych združení, vymýšľajú im rôzne názvy, vlajky a programy, pričom im chýba akákoľvek skutočná operačná schopnosť, nemajú vôbec ľudí, ktorí by boli schopní plniť pridelené úlohy a zvládnuť kráčať nastoleným smerom. Inými slovami začínajú od obalu, pričom ten by mal byť už len prirodzeným dôsledkom vychádzajúcim zo samotnej esencie. V opačnom prípade sa nejedná o nič iné ako o vonkajškovosť a prázdne pózy.

Dnes sú značným problémom základné operačné schopnosti ako dochvíľnosť, spoľahlivosť, či disciplína. Od tohto musí každý začať. Boj začína práve tu, nie s nejakým vonkajším nepriateľom, či už domnelým alebo skutočným. Lebo aj ten skutočný nemá šancu uspieť, ak narazí na pevnosť tvorenú silnou a zdravou organickou komunitou, kde každý pozná svoje miesto a plní na ňom zadané úlohy najlepšie ako vie. Naopak ak narazí na masu individualizovaného a atomizovaného rôsolu bez chrbtovej kosti, nemá vlastne žiadnu prekážku. To je práve to, čo sa deje dnes. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »