Posts Tagged ‘revolta’

Julius EvolaS návratem této posedlosti „racionalizováním“ dnes existuje tendence k tomu, aby se sloužilo ideálu, jenž není politický, nýbrž sociální, a jenž přináleží k tělesnému pohodlí, a aby se marginalizovalo a diskreditovalo všechno to, co je složeno z existenčního napětí, heroismu a povzbuzujících sil mýtu. Ovšem bylo zcela správně poukázáno, že v bodě, kdy se prosperita a komfort nakonec stanou nudnými, je hluboká krize nevyhnutelná. Časné známky této krize jsou již patrné. Sestávají ze všech těch podob slepých, anarchistických a destruktivních revolt zaujatých mládeží, která si právě v nejvíce prosperujících národech všímá absurdity a nesmyslnosti existence, jež je socializovaná, racionalizovaná, materialistická a ovládaná takzvanou „konzumní kulturou“. Tento elementární impuls oněch revolt nenachází žádný cíl, a tak se, ponechán sám sobě, stává barbarským.

V tradičních společenstvích vždy existovala jistá liturgie či mystika moci a svrchovanosti, která byla integrální součástí systému, a která zařizovala řešení problému, o němž nyní hovoříme. […]

Julius Evola: Fascism viewed from the Right. Londýn: Arktos, 2013.
s. 36–37.

Read Full Post »