Posts Tagged ‘Společnost’

Občas jsme postaveni před na první pohled prostou otázku, na niž však nemůžeme jednoduše odpovědět: jde o otázku našeho zařazení na škále pravolevého politického spektra. Důvod, proč na ni nemůžeme snadno odpovědět, je ten, že vychází ze značně zjednodušujícího náhledu na svět, s nímž se neztotožňujeme, neboť zásadním způsobem deformuje skutečnou povahu reality. Východiskem takto položené otázky je totiž pohled z úrovně čistě materiálního světonázoru, jenž nemá jakékoli ponětí o duchovní dimenzi. Máme-li být schopni se někam zařadit, musíme upravit výchozí pohled a prostou dichotomii mezi pravicí a levicí rozšířit na počtvernost doplněním o další dvě odlišné pozice určené duchovním rozměrem. Prosté rozdělení světské politické horizontály tak musíme doplnit o vertikálu duchovního rozměru, čímž dosáhneme symbolického znaku kříže, jenž mnohem objektivněji odráží skutečnost:

Pouze pokud budeme vycházet z tohoto dělení, budeme moci získat mnohem komplexnější a přesnější náhled na základní lidské světonázorové tendence v moderní společnosti a na vzájemné vztahy mezi nimi. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »