Posts Tagged ‘Tyrš’

Miroslav Tyrš
Duch Tvůj dál bdi nad námi, stín Tvůj velký
zahal očím slabochů třpytné svody,
rozžni znovu hvězdy své, jež lid vedou
k zdraví a síle.

Sám buď sloupem ohnivým, za nímž půjde
lid Tvůj výše, v lepší své bohdá příští,
ve svět krasší, lidé kde žít jen budou
silní a čistí!

Read Full Post »