Posts Tagged ‘Vítězství’

Reklamy

Read Full Post »

„Krev hrdinů je blíže Pánu než modlitby zbožných a inkoust učenců.“ – tradice islámských bojovníkůBojovník

Duchovní a materiální činitelé na západě byly v posledních letech propleteny až na takovou úroveň, ze které je možné vymanit se jen skrze boj. Jak se náš věk chýlí ke svému konci, současné válečné síly zaujímají takové pozice, které již dále nemohou být obsazeny abstraktními myšlenkami, univerzálními principy nebo mýty – to vše je dnes považováno za zcela iracionální a tak již více není základem nutným pro novou civilizaci. Mnohem více hlubší a mnohem více podstatná forma činu je dnes třeba k tomu, aby zpoza ruin rozvráceného, k zániku odsouzeného světa, vzešel nový věk Evropy.

Co můžeme nalézt na bojišti dnes, je uvědomění si nutnosti znovu-naučení se čistému činu: činu nejen ve smyslu mužného asketismu, ale i ve smyslu očisty a cesty k vyšším formám života; formám platných v nich samých a jen pro ně samé – to představuje návrat ke staré Árijsko-Západní tradici. Z dávných časů se k nám stále dostává ozvěna moudrosti: „Život – jako luk; mysl – jako šíp; cíl k zásahu – nadřazený duch; tak, aby se mysl připojila k duchu jako když šíp zasáhne svůj cíl.“

Ten, kdo dnes stále prožívá boj ve smyslu uvědomění si výše popsaného, zůstane stát když se ostatní zhroutí – a jeho vůle bude neporazitelnou silou. Tento nový muž vnitřně překoná jakékoliv drama, jakýkoliv soumrak, chaos během tvoření – při příchodu nových časů – to vše jakož to zásada nového vývoje. Souhlasně se starou árijskou tradicí, tento heroismus nejlepšího muže dokáže převzít reálnou asociativní funkci. Ta je taková, že dokáže obnovit kontakt, po staletí ztracený, mezi světem a více než světem. Pak nebude boj popisován jako příšerná jatka nýbrž jako pocit naplnění lidského života.

Tyto popsané síly počátku jsou právě těmi silami, které vytvářejí světové říše a které muži přinášejí „vítězný mír.“

Výběr NH z knihy Metafyzika války od J.Evoly.
přeloženo z:
Metaphysics of War. United Kingdom 2011.

Read Full Post »