Posts Tagged ‘Výmluvy’

Jestliže chceme skutečnou změnu – kdy změnou nebude myšleno pouhé vystřídání lidí u kormidla téhož marastu, nýbrž totální změna principů a hodnot – je třeba změnit prvně ducha. To v důsledku znamená naprostou změnu chování. Bohužel i mezi těmi, kteří o změně svými ústy hovoří, přežívá až přespříliš zvyků dnešní moderní doby – tito „revolucionáři“ jsou ve skutečnosti naprostým ztělesněním moderního ducha. Poukážeme si na jeden jeho princip, povíme si, o čem vypovídá, a nakonec jej zcela zavrhneme. Tentokrát budeme velice konkrétní.

Tímto principem moderní doby je lež a neupřímnost pociťovaná v jistých situacích jako naprosto legitimní reakce. Nejde zde o běžné lhaní, jehož podstata je naprosto zřejmá, a ačkoliv i pro něj platí níže uvedené závěry, zaměříme se zde na jiný zvláštní případ. Je jím lež nepociťovaná, zcela přirozená a sama o sobě nezanechávající výčitky: jde o výmluvy.

Nigredo

Kdekoliv, kde se od lidí požaduje jakékoliv osobní nasazení, najdou se tací, kteří místo jasné odpovědi přijdou s výmluvami. Podstata výmluv je jasná: neupřímnost: snaha jevit se lepším, než jakým člověk je, nepřiznat nedostatek vůle, schopností, prostředků, autentičnosti.[1] Zde tvrdíme, že takovéto uvažování je bezezbytku integrálním a podstatným principem moderního světa. Je základem všeprostupující povrchnosti: prohlašovat se něčím je více ceněno než něčím skutečně být. Lidé mají takovéto uvažování vryté pod kůži více než si vlastně vůbec uvědomují: to proto jej můžeme pozorovat i mezi rádoby „našimi“ lidmi. Jde o naprosto přirozenou, častokrát nevnímanou reakci; to lze dokázat tím, že ti, kteří se vymlouvají, netrpí výčitkami: jakýkoliv špatný pocit pramení pouze z obavy z odhalení, nikoliv ze samotného vymlouvání jako takového.[2] (Celý příspěvek…)

Read Full Post »