Posts Tagged ‘Vzdor Kysuce’

Z propagačních textů Vzdoru:

Vzdor je združenie mladých ľudí, ktorých cieľom je zmysluplné trávenie voľného času v prírode a získavanie vedomosti a zručností potrebných na to, aby sme boli schopní v prípade nutnosti brániť svoju vlasť.

Nie sme súčasťou žiadnej subkultúry a nie sme členmi žiadnej politickej strany. Politické aktivity považujeme v tejto dobe za zbytočné vzhľadom na súčasný stav spoločnosti. Je samozrejme, že zmena musí nastať, ale so zmenou musí začať každý sám od seba.

Odmietame ničenie si organizmu a osobnosti alkoholom, cigaretami či inými drogami. Našou cestou je zvyšovanie fyzickej a duševnej kondície našich členov a to je nezlučiteľné s požívaním akéhokoľvek jedu, ktorý otravuje telo a myseľ.

Názov Vzdor symbolizuje odpor voči dnes široko propagovaným skazu prinášajúcim pseudohodnotám a zvrátenému životnému štýlu. Je vyjadrením nesúhlasu so všetkým, čo likviduje prirodzený poriadok sveta a potláča pravé hodnoty.

Vzdor Kysuce

Hnutie Vzdor je hnutie aktívnych ľudí, preto v ňom nie je miesto pre ľudí, ktorí aktívni byť nechcú. To je odkaz všetkým tým, čo sa spoliehajú, že boj za nich vybojujú. A oni budú zatiaľ tento zápas sledovať z tepla svojich domovov cez obrazovku. Je to odkaz tým, čo si myslia, že stačí, že občas odkliknú nejaký ten status na sociálnej sieti.

Nepotrebujeme ľudí, ktorí nie sú ochotní, čosi obetovať, čosi reálne urobiť a priložiť ruku k dielu. Pretože tam, kde je vôľa je aj cesta. (Celý příspěvek…)

Read Full Post »